soort

De grote fuut

atitlán grebe - podilymbus gigas

De grote fuut is een fuut die uitsluitend in Zuid-Amerika voorkomt.  In vergelijking met andere futen is de grote fuut fors gebouwd.  Ze hebben ook een donkere kop tegenover hun roodachtige nekveren.  Vooral in het broedseizoen is de rode kleur duidelijk te zien.  In het najaar vervaagt de rode kleur tot een meer bruinachtige kleur.  De borst is wit en de snavel geel. 

De grote fuut leeft vooral van kleine vissen, waarnaar hij op open wateren duikt.  Het leefgebied van de soort spreidt zich uit over een groot gedeelte van Zuid-Amerika, met uitzondering van Bolivia en de regio boven het Amazoneregenwoud.  De soort telt twee ondersoorten. 

foto’s : serge ouaché