orde

Haften

mayflies - ephemeroptera

De haften zijn een orde insecten die we soms ook de eendagsvliegen noemen.  Het zijn tere diertjes met 2 paar vleugels en grote ogen.  Uit de eitjes komen geen larven, maar de nimfen zien er dadelijk uit als de ouders.  De nimf is een andere naam voor het jong.  Het grootste deel van hun leven blijven ze als nimf in het water.  Dat duurt soms een jaar of langer.  Daar leven ze van kleine plantjes en andere voedseldeeltjes.  Als ze volwassen zijn, komen ze uit het water maar leven dan niet zo lang meer.  Soms enkele uren of een paar dagen. 

Dat komt omdat ze geen echte mond hebben.  En als je geen mond hebt, kan je ook niet eten.  Dus sterven ze vlug.  De volwassen dieren hebben maar één taak.  Ze moeten zo vlug mogelijk paren.  Ze komen dan ook bijna allemaal tegelijk uit het water.  Zo is de kans dat ze een gepast wijfje of mannetje vinden erg groot.  Je ziet dan grote zwermen insecten boven het water vliegen.  Dit zijn de mannetjes, terwijl de wijfjes de beste zwerm er uitzoeken.  De bevruchte eitjes worden dan kort daarna afgezet op het water.  De vrouwtjes steken gewoon hun achterlijf in het water en werpen hun eitjes zo in het water. 

Nimfen kunnen niet zo goed tegen vervuild water.  Als je vele nimfen ziet, is het water lekker gezond.  Om groter te worden, moeten de nimfen ook vervellen zoals vele insecten.  Maar de haften zijn de enige insecten die dat kunnen terwijl ze al vleugels hebben.  Ze vervellen wel tot 25 keer.  Dat is erg veel voor een insect.  Bij elke vervelling stijgen ze hoger in het water.  De vleugels zijn dan al goed volgroeid.  Hierop staan kleine haartjes zodat de vleugels goed tegen het koude water kunnen.  Bij de laatste vervelling vliegt de haft weg uit het water.  De vleugels zijn nu doorzichtig geworden.  Als volwassen dier vervellen ze nog twee keer buiten het water.