orde

Halfvleugeligen

hemiptera - true bugs

De halfvleugeligen zijn een orde van insecten die over de hele wereld voorkomen.  Ze worden ook wel de snavelinsecten genoemd.  Hiertoe behoren de wantsen, de bladluizen en de cicaden.  Er bestaan meer dan 80000 soorten van een paar millimeter tot 15 centimeter groot.  De meesten leven van het sap van planten zodat ze vaak schade aanbrengen en echte plaaginsecten zijn.

De wantsen vormen een erg grote groep van verschillende soorten die overal te vinden zijn : op de grond en in het water.  Cicaden leven niet in het water, maar als larve onder de grond en als volwassen insect op planten.  Bladluizen komen dan weer in erg grote groepen voor in tuinen en op akkers.  Omdat de luizen niet uit eitjes komen, groeit hun aantal soms erg sterk. 

3 onderordes