familie

Hangmatspinnen

linyphiidae - sheet weavers, money spiders

De hangmatspinnen worden ook wel de baldakijnspinnen genoemd.  Ze danken hun naam aan het soort web dat ze maken.  Dat lijkt op een hangmatje waarin ze hun prooi vangen.  Deze spinnenfamilie is zeer groot, wel tot 4000 soorten.  Ze worden tussen 3 en 15 millimeter lang en zijn dus zeker niet de grootste spinnen.  Soms worden ze de dwergspinnen genoemd. 

Ze gaan zelf niet op jacht, maar wachten geduldig af tot de prooi zelf in hun web komt.  Wanneer de hangmatspin een trilling voelt, loopt hij zeer vlug naar zijn prooi en bijt die doorheen het web.  Miertjes kunnen misschien nog ontsnappen, maar grotere prooien zoals kevers en vliegen zijn verloren.  Deze spinnensoort zit vaak vrij hoog in de lucht.  Je zou denken dat ze kunnen vliegen, wat natuurlijk niet zo is.  Ze zijn zeer licht en laten zich vaak meevliegen met de wind.  Soms worden de lichte spinnen tot 10 kilometer hoog de lucht ingeblazen. 

foto’s : rainer altenkamp, lipedia, brucemarlin, olaf leillinger

217 soorten

bermgroefkopje

bleek haarkopje

concaaf probleemspinnetje

grootoogprobleemspinnetje

slank probleemspinnetje

veldprobleemspinnetje

spits probleemspinnetje

gezadeld dikpalpje

gewoon slankpalpje

drietongetje

moerastongpalpje

porseleinspinnetje

gewoon dubbelkopje

gewoon vals dubbelkopje

drieklauwdubbelkopje

tweeklauwdubbelkopje

neuskopje

prachtpalpje

vingerpalpje

nagelpalpje

duimpalpje

jacksons dubbelkopje

simpelpalpje

donker langpalpje

perforaatje

veerdwergstekelpootje

gewoon dwergstekelpootje

kielpalpwever

kasdwergspin

drielobbige Am. dwergspin

bleek tepelpalpje

bultig stierenkopje

gewoon stierenkopje

duinballonkopje

gegroefd ballonkopje

accidentje

bescheiden ballonkopje

neusballonkopje

heideballonkopje

klokspinnetje

moerasdwergspin

paardenkopje

weideplatkopje

bosplatkopje

elegant dwergspinnetje

wimpelpalpje

krulpalpje

periscoopspinnetje

geh. schaduwdubbelkopje

geh. zonnedubbelkopje

bol dubbelkopje

gespleten doorkijkkopje

oogsierkopje

middelst vals sierkopje

Leruths tandpalpje

pionierdwergspin

groot haarpalpje

aeronautje

putkopruwborstje

huiswevertje

herfsthangmatspin

geknot bodemwevertje

campbells kleinoogje

breed groefkopje

smal groefkopje

dubbelknotsje

bleek kleinoogje

strandcontrastpootje

harig groefkopje

klein vals sierknopje

geknot groefkopje

groot vals sierkopje

gezaagd dikpalpje

tandloos dikpalpje

mosslankpalpje

alert stekelpalpje

klein stekelpalpje

geknikt bodemwevertje

veenmosspinnetje

arrogant voorkopje

bescheiden voorkopje

fijn zaagpalpje

gewoon schildspinnetje

gewoon zaagpalpje

langtongspinnetje

hoogst bolkopje

hoog bolkopje

bleek langpalpje

knobbeldwergtandkaak

bermtandpalpje

doorntandpalpje

knobbelpalpje

oranjepoot

variabel wevertje

korttongwevertje

pruikspinnetje

dennenstrooiselspin

winterstrooiselspin

kalkgrasdwergspin

vingerpalpputkopje

plat putkopje

tuingroefkopje

kruidhangmatspin

zwartstuithangmatspin

vd hammens hangmatspin

steppehangmatspin

lentehangmatspin

struikhangmatspin

zomerhangmatspin

lepelhangmatspin

bont wevertje

driehoekhangmatspin

driepunthangmatspin

elegant putkopje

elegant groefkopje

oranje heideputkopje

plat groefkopje

bleek weidegroefkopje

puntig groefkopje

miergroefkopje

bodemgroefkopje

harig knobbelsierkopje

dubbelsierkopje

klein knobbelsierkopje

wratsierkopje

plat sierkopje

middelst tongspinnetje

kegelpalpje

bostonpalpje

bolkopruwborstje

dikpootbolkopje

tuinhangmatspin

pijlpalpje

kelderkleinoogje

deukkopje

sikkelbodemwevertje

gewoon kleinoogje

aeronautkleinoogje

heidebodemwevertje

stekelloos putkopje

kuifje

gewoon contrastpootje

gevorkt contrastpootje

harig dubbelkopje

vergeten kleinoogje

bleek haakpalpje

helmgrasputkopje

weideputkopje

kustputkopje

moeraswevertje

gewoon wevertje

griendwevertje

klein wevertje

harig wevertje

zwart schildspinnetje

lepelschildspinnetje

donker tepelpalpje

schorskoloniespin

haakhangmatspin

voorkopstruikdwergspin

bolkopstruikdwergspin

platkopstruikdwergspin

putkopstruikdwergspin

lang kurkentrekkertje

putkopstruikdwergspin

breedtongspinnetje

kort kurkentrekkertje

schaduwhangmatspin

spiraaldwergtandkaak

kleinste dwergspin

zeldzame dwergspin

behaard ballonkopje

lentestrooiselspin

kleine heidehangmatspin

zweephangmatspin

dolkwevertje

gewone akkerdwergspin

knobbelakkerdwergspin

bultvelddwergspin

gewone velddwergspin

bolkopvelddwergspin

zwartgatje

bleek heidegroefkopje

bleek bosgroefkopje

gehoornd sierkopje

donker dwergstekelpootje

torenkopje

laagtandje

sikkelpalpje

ardennenwevertje

knobbelpalpwevertje

zwart wevertje

veldwevertje

schaduwwevertje

boswevertje

bodemwevertje

tweeknopje

mijtertje

eekhoorntje

duinvoorkopje

Thalers dwergspin

klein haarpalpje

glad tandpalpje

donker bolkopje

stomphoekpalpje

schorrendwergspin

langpalpstoringsdwergspin

moerasknobbelkopje

bermknobbelkopje

boomstamwever

grote heidehangmatspin

bleek dwergspinnetje

schorsdwergspin

boskleinoogje

grondkleinoogje

wrattenkaakje

doorkijkkopje