orde

Harders

mugiliformes - mullets

De harders zijn een orde van vissen die we soms de harderachtigen noemen.  Je vindt de vissen in alle zeeën van de wereld, zowel in warmere als minder warme waters.  Meestal vind je hen dichtbij de kust.  Ze hebben twee rugvinnen met stekels en vinstralen.  De harders worden tot 90 centimeter groot.  Je ziet ze meestal in grote groepen samen zwemmen.  Ze leven van kleine wieren en piepkleine diertjes op de zeebodem. 

foto’s : ray eye, jojan, bryan harry, etrusko25, nanosanchez, taso viglaz

soorten

goudharder

diklipharder

dunlipharder