onderorde

Herkauwers

ruminant - ruminantia

Herkauwers behoren tot de evenhoevigen en zijn echte planteneters.  Nadat ze hebben gegeten en al het voedsel in hun maag is gekomen, wordt het opnieuw naar de mond gebracht om daar terug te beginnen met kauwen.  Er bestaan meer dan 200 soorten herkauwers.  Al deze dieren hebben vier magen zodat alles goed wordt gemalen.  Ze hebben geen snijtanden in hun bovenkaak maar wel onderaan hoektanden die op snijtanden lijken.  Kamelen herkauwen ook, maar hebben zoals al deze dieren geen vier maar drie magen.  Bovendien hebben ze bovenaan wel snijtanden zitten. 

De vier magen van herkauwers hebben een naam : de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag.  Alleen de lebmaag is een echte maag.  De andere magen zijn voormagen waar eerst het voedsel in komt.  Dat is nog niet echt goed gekauwd en gewoon binnen geslikt.  In de netmaag en de pens zitten bacteriën die het gras afbreken.  Na een halfuur gaat het eten terug naar de mond waar het met speeksel verder wordt gemalen.  Daarna gaat het terug naar de maag waar de maagsappen er bij komen.

6 families