soort

De holenbeer

cave bear - ursus spelaeus

De holenbeer is een berensoort die al lang is uitgestorven.  Hij wordt ook de grottenbeer genoemd.  Waarschijnlijk leefden ze ongeveer 10000 jaar geleden.  Je vond deze beren in Europa.  Mannetjes werden tot 3.5 meter hoog als ze op hun achterpoten stonden.  Ze wogen tot 450 kilogram.  Hun snuit was korter dan de Europese beren die we nu kennen.  Ook hun voorhoofd was lager.  De voorpoten waren langer en sterker dan de achterpoten.  De beren leefden van planten. 

Er zijn resten van deze dieren gevonden in Duitsland en Nederland.

foto’s : sergio darosa, raike, claire bates