orde

Hoornkoralen

gorgonacea - sea whip or sea fan

De hoornkoralen worden ook wel gorgonen genoemd.  Ze behoren tot de bloemdieren en lijken sterk op planten.  Er is een stam in het midden die naar boven toe vertakt is.  De vertakkingen zijn hoornachtig. 

Daarop zitten korte poliepen die elk 8 tentakels hebben.  Zo vormen ze een hele kolonie.  Ze kunnen een hoogte van wel drie meter bereiken.  Hun takken vormen vaak grote waaiers.  Die staan tegen de stroming in.  Sponzen, brokkelsterren en haarsterren zoeken beschutting onder de hoornkoralen. 

De koralen komen voor in tropische wateren en bestaan uit meer dan 1000 soorten verdeeld over 18 families. 

foto’s : albert kok, public, jaro nemkok, unknown

soort

hoornkoraal

reuzenhoornkoraal

rode hoornkoraal