soort

De huisspitsmuis

greater white-toothed shrew - crocidura russula

De huisspitsmuis is een soort spitsmuis die graag dicht bij mensen leeft.  Ze zijn ongeveer 5 tot 8 centimeter groot en zijn roodbruin tot grijs van kleur met een bleke buik.  Ze hebben geen oranje puntje op hun tanden zoals de bosspitsmuizen.  De dieren leven tijdens de nacht en jagen dan op insecten, larven, pissebedden, slakken en wormen.  Maar ook hagedissen, jonge muizen en aas lusten ze wel.  Ze eten zelfs hun eigen mest op.  De belangrijkste vijanden zijn de uil en de kat. 

De huisspitsmuis maakt zijn nestje dicht bij een composthoop uit droog gras en bladeren.  Hij graaft zelf een holletje of gebruikt de gangen van andere muizen of mollen.  De dieren leven graag samen in een hol vooral als het in de winter wat kouder wordt.  Zowel mama als papa zorgen voor de jongen.  Als de jongen uit het nest komen, dan lopen ze in een stoet achter elkaar.  Het eerste jong houdt mama goed vast terwijl alle andere jongen elkaar vast pakken. 

De dieren worden 48 maanden oud en leven in graslanden, bosranden, tuinen en heggen.  Het gebeurt vaak dat de spitsmuizen een huis binnen komen of de schuur of stal induiken.  In de bergen vind je deze dieren niet boven de duizend meter.  Je vindt ze over heel Europa en eilanden in de buurt. 

foto’s : verlinde, rasbak, henk wallace