klasse

Hydroidpoliepen

hydrozoa - hydrozoans

De hydroidpoliepen zijn neteldieren die vaak goed op zeeanemonen lijken.  Ze hebben meestal een lang lijf met een bloemvormige krans bovenaan.  De meeste diertjes leven samen als één grote groep en zitten vast aan allerlei voorwerpen zoals rotsen, zeewieren of op schelpen van een groter dier.  De bekendste is het Portugees oorlogsschip, maar die zijn niet vastgehecht en drijven vrij in de zee rond.  Alle poliepen zijn nog geen halve centimeter groot.  Samen lijken ze soms goed op miniatuurboompjes. 

In de grote groep zijn het de voedingspoliepen die zorgen voor de prooien.  Met hun lange en stekende tentakels vangen ze kleinere diertjes uit het water.  Zo worden die over de ganse groep verdeeld en krijgt ieder zijn stukje.  Een andere groep poliepen zijn de voortplantingspoliepen.  Ze hebben de vorm van een fles en hebben geen tentakels.  Zij zorgen voor de zaadjes die ze rond strooien in het water.  Als de juiste zaadjes elkaar vinden, worden er larven gevormd die samen met het plankton in de zee rond zwemmen.  Later groeien zij uit tot echte poliepen. 

Zoetwaterpoliepen vind je in elk vijvertje of stilstaand water.  Zij leven tussen de plantjes en op rotsen en stenen.  De brandkoralen lijken op echte koraalriffen.  Elke poliep van de groep heeft een harde buitenkant en een krans van tentakels om prooien te vangen. 

foto’s : klappenbach,

17 soorten

Portugees oorlogsschip

zeedennetje

zoetwaterkwal

plompe zoetwaterpoliep

bezaantje

klepelklokje

brandkoraal

tandhoornkoraal

gewone zoetwaterpoliep

zeecypres

grijze zoetwaterpoliep

brakwaterpoliep

gedraaide zeedraad

lange zeedraad

penneschaft

kleine klokpoliep

geknoopte zeedraad