soort

De Japanse paling

japanese eel - anguilla japonica

De Japanse paling is een vis uit de familie van palingen.  De vis kan tot 150 centimeter lang en ruim 7 kilogram zwaar worden.  Hij komt zowel in zoet, brak als zout water voor.  Je vindt hem in tropische en subtropische wateren in Oost-Azië van Vietnam tot de Koerilen.  Hij komt voor tot op een diepte van 400 meter. 

De paaigronden van de Japanse paling liggen in de buurt van de Noordelijke Marianen.  De palinglarven kunnen vanaf hier meegevoerd worden in de stroom die hen naar de riviermondingen in Oost-Azië voert.  Net als bij andere palingsoorten gaat hun aantal sterk achteruit en staan ze op de rode lijst van bedreigde diersoorten.   Volwassen palingen vinden waarschijnlijk hun paaigronden door verschillen in stromingen waarbij ze het zout in het water kunnen aanvoelen. 

foto’s : dc nature