soort

De jarkandhaas

yarkand hare - lepus yarkandensis

De jarkandhaas is een haasachtige uit het geslacht van de echte hazen. Het komt enkel voor in het Tarim-bekken in het noordwesten van China.  Het is een kleine haassoort die 28 tot 43 centimeter groot wordt met een gewicht van 1 tot 2 kilogram.  De kop, het lichaam en ook de bovenkant van de staart zijn effen zandkleurig met een roze zweem in de zomer.  De zijkanten van het lichaam zijn geelachtig zandkleurig en de buikzijde is wit. De lange oren hebben ook geen zwarte punt.
De dieren leven van de begroeiing en van de rivieren die uit de bergen komen.  Je vindt ze meestal in populierenbossen.  Hij is overwegend ’s nachts te vinden en nog het liefst in de vroege ochtend.  Hij voedt zich met grassen en kruiden, maar ook met veldgewassen en kan daarom schade aan meloenplantages veroorzaken.  Hij maakt ondiepe holtes in onder de struiken.  Bij waterpoelen kunnen meerdere hazen samen zitten.
Er zijn twee tot drie nesten per jaar met telkens twee tot vijf jonge dieren.  De jarkandhaas wordt bejaagd voor zijn pels en vlees.  Door veranderingen van het leefgebied en de toenemende landbouw gaat de soort stilaan achteruit.