soort

De juchtleerkever

osmoderma eremita - hermit beetle - russian leather beetle

De juchtleerkever is een keversoort uit de familie van de bladsprietkevers.  Hij is donkerbruin tot zwart glanzend en kan tot 4 centimeter lang worden.  De soort komt enkel voor in Europa behalve op de Britse eilanden.  De kevers leven enkel in oude, holle levende bomen met grote holtes die veel vermolmd hout bevatten.  Hiermee kunnen ze de larven voeden.  Vaak vind je ze in loofbomen en zelden in naaldbomen.  De eik is de belangrijkste soort. 

De kever staat op de rode lijst als gevoelig.  Daarom is het is nodig om “netwerken” van bomen te vormen zodat het de kevers in stand houden.  In bomen die alleen staan in het landschap zal je de soort niet vinden.