orde

Kapucijnspinnen

hooded tickspiders - ricinulei

De kapucijnspinnen zijn diertjes die tot de spinachtigen behoren maar geen echte spinnen zijn. Er bestaan maar ongeveer 10 soorten van en worden ook pantserspinnen genoemd. Ze worden ongeveer één centimeter groot of kleiner.

Ze lijken wat op teken en spinnen. Alle soorten leven in warme streken, maar komen bij ons niet voor. Waarschijnlijk leven ze van andere diertjes omdat ze gifkaken hebben. Het is een stuk van de borst dat naar omlaag klapt. De ogen zijn bijna bij alle soorten verdwenen.

foto’s : hedin, abelpg