soort

De kleine flamingo

phoeniconaias minor - lesser flamingo

De kleine flamingo is een soort die voorkomt over grote delen van Afrika en wordt tot ongeveer één meter groot.  Hun veren zijn wit met een zachtroze schijn.  De punten van de vleugels zijn zwart.  Ze leven van wieren, kiezelalgen en kleine kreeftachtigen, ook pekelkreeftjes die veel voorkomen in de meren van Oost-Afrika.  Vooral in de nacht zie je grote groepen die het water afgaan op zoek naar voedsel. 

Er leven meer dan 3 miljoen kleine flamingo’s en hun aantal verandert vaak door het aanleggen van dammen en de vervuiling van het water. 

foto’s : arpingstone, gnu free, duncan wright