soort

De kleine karekiet

eurasian reed warbler - reed warbler - acrocephalus scirpaceus

De kleine karekiet is een zangvogel.  Ze lijken sterk op de bosrietzanger en komen tijdens het broedseizoen in bijna gans Europa voor, behalve Ierland en het noorden van Scandinavië.  Bij ons broeden ze in rietvelden aan de waterkant.  Ze zijn tevreden met kleine rietveldjes en komen daardoor ook op vele plaatsen voor.  Je vindt ze zelfs in de stad in vijvers en waterplaatsen als er maar een beetje riet is. 

Hun nestje ziet er vaak als een echt kunstwerkje uit.  Het lijkt op een gevlochten mandje waarin natte plantenresten worden geweven tussen enkele rietstengels.  Tussen de plantjes zit ook modder dat opdroogt.  Zo blijft alles stevig tegen elkaar zitten. 

foto’s : alex comas, palmen, jindra