soort

De kleine toppereend

lesser scaup - aythya affinis - little bluebill - broadbill

De kleine topper of kleine toppereend is een kleine Amerikaanse duikeend uit de familie eendachtigen.  Hij is bijna even groot als de kuifeend.  De vleugels zijn volledig wit en het mannetje is te onderscheiden van het vrouwtje door de meer paarse dan groene glans op zijn kop.  Hij is ook te onderscheiden door de grootte en de vleugelstreep. 

Het is een Amerikaanse eend die broedt in Alaska, Canada en het noorden van de Verenigde Staten.  De vogel overwintert langs de kusten van de Verenigde Staten tot Panama en in de Caraïben.  In Europa is de kleine topper een dwaalgast die af en toe eens wordt gespot.  In Nederland is de vogel voor het eerst in 1994 gezien en sindsdien in totaal 26 keer. 

foto’s : harteman, bs thurner hof, john avise, joseph kennedy, bill dix