familie

Klimbaarzen

anabantidae - climbing gouramies or climbing perches

Klimbaarzen worden ook labyrintvissen genoemd en behoren tot de onderfamilie van de labyrintvisachtigen.  Die naam kregen ze door een apart orgaan dat in hun kop zit.  Hiermee kunnen ze zuurstof aanmaken, omdat ze leven in water waarin weinig zuurstof zit.  Maar ze kunnen ook makkelijk lucht happen aan het wateroppervlak.  Weinig vissen kunnen dit.  Ze bouwen nesten van schuim die ze vol lucht blazen. 

De vissen komen voor in het zuiden van Azië waar ze leven in zoet water van rivieren.  Als ze eitjes leggen, worden die samen met de jongen goed bewaakt.  De naam klimbaars kregen ze omdat ze korte afstanden uit het water kunnen afleggen.  De vissen duwen zich met hun vinnen en hun staart uit het water en slepen zich zo een eindje verder. 

foto’s : haplochromis, andré karwath