familie

Klopkevers

anobiidae

De klopkevers zijn een familie insecten die tot de orde van de kevers behoren.  Sommige larven leven in hout en worden daardoor ook wel houtworm of houtboor genoemd.  Vele soorten kunnen schade toebrengen aan houten meubels of ander hout dat in je huis zit. 

foto’s : kendall,

4 soorten