geslacht

Knobbelzwijnen

phacochoerus

De knobbelzwijnen vormen een geslacht binnen de familie van de zwijnen.  Ze komen voor in open vlaktes en droge gebieden in Afrika.  We herkennen twee soorten : het gewone wrattenzwijn en het woestijnwrattenzwijn. 

Vanop een afstand lijkt hun lijf naakt en onbehaard, maar toch is de vacht licht borstelig.  Langs de rug, hun staart en op hun wangen  hebben ze hier en daar plukjes haar.  De slagtanden kunnen tussen 25 en 65 centimeter lang worden.  Bij vrouwtjes zijn die minder lang.  De dieren leven van planten, maar af en toe ook kleine diertjes. 

foto’s : chalupa,

2 soorten