familie

Korenbouten

skimmers or perchers - libellulidae

De korenbouten zijn een familie echte libellen waarvan de kleinste soort amper 3 centimeter groot is.  In Europa leven er 35 soorten waarvan ook enkelen in onze streken.  De diertjes hebben opvallende kleuren en mooie tekeningen op lijf en vleugels. 

Ze hebben een spanwijdte tussen 4 en 8 centimeter.   Ze hebben een breed, plat achterlijf, waarmee ze vlot kunnen bewegen. Korenbouten zijn forse libellen met op de achtervleugels en voorvleugels een duidelijke donkere vlek.  

Korenbouten zitten vaak op de grond of op plantenstengels op de uitkijk.  Dat plekje verdedigen ze sterk.  Ze maken geen lange vluchten zoals glazenmakers en glanslibellen.   Vrouwtjes kunnen stil boven het water blijven hangen, terwijl ze hun eitjes afzetten door hun achterlijf telkens weer in het water te dompelen.  Het mannetje is daarbij meestal wel in de buurt dicht boven het vrouwtje vliegend.  De larven leven in modder op de bodem.

De meeste korenbouten leven bij stilstaande of langzaam stromende wateren die in de zon liggen, met veel planten langs de oever.

foto’s : rosenzweig, james lindsey, brian adler, ohweh

21 soorten

viervlek

platbuik

bruine korenbout

gewone oeverlibel

beekoeverlibel

steenrode heidelibel

geelvlekheidelibel

zuidelijke oeverlibel

venwitsnuitlibel

Noordse witsnuitlibel

gevlekte witsnuitlibel

bruinrode heidelibel

zuidelijke heidelibel

oostelijke witsnuitlibel

zwarte heidelibel

bandheidelibel

bloedrode heidelibel

Kempense heidelibel

sierlijke witsnuitlibel

zwervende heidelibel

vuurlibel