familie

Krekels

crickets - gryllidae

Krekels zijn een familie insecten die behoren tot de sprinkhanen.  Ze horen bij de grote groep van de langsprietigen.  De vrouwtjes hebben een lange legbuis waarmee ze hun eitjes in spleten in de grond stoppen.  Het tjirpen gebeurt door de mannetjes.  Dat doen ze met hun vleugels die ze langs elkaar strijken.  Onderaan zitten tandjes die als een kam over de bovenste vleugel worden geschuurd.  De vleugels worden dan rechtop gezet zodat ze als een zeil het geluid kunnen verspreiden.  Het zijn dus niet de poten die de krekels gebruiken voor dit getjirp.  Hoe warmer het is buiten, hoe sneller de krekels tjirpen.

Krekels zijn zoals alle insecten dieren met koud bloed.  Hoe warmer ze kunnen worden door de zon, hoe sneller ze zijn en hoe meer geluid ze maken.  Ze kunnen elkaars lied horen doordat er op hun poten trommelvliezen zitten. 

Je kan krekels en sprinkhanen goed uit elkaar houden, want krekels zijn nooit groen van kleur.  Er bestaan meer dan 900 soorten krekels die niet allemaal een Nederlandse naam hebben.  Bij ons zijn vooral de boskrekel en de veldkrekel bekend.  Boskrekels leven op de grond onder bomen en struiken, terwijl veldkrekels in kleine holletjes zit tussen het gras.  Bijna alle krekels bij ons staan op de rode lijst.  Dat komt omdat het klimaat sterk verandert.

foto’s : marshal hedin, pernak, public

7 soorten