familie

De echte krokodillen

crocodiles - crocodylidae

Krokodillen vormen een familie onder de pantserreptielen.  Ze komen op vele plaatsen voor, maar niet in ons land.  De grootste soort is de zeekrokodil die wel 8 meter lang kan worden.  De meeste krokodillen vinden we in meren en moerassen, bijna nooit in de zee.  Naast een beet kan een krokodil ook gevaarlijk met de staart slaan.  De nijlkrokodil en de zeekrokodil zijn de gevaarlijkste soorten en zorgen voor honderden doden per jaar.  Op de korte afstand zijn krokodillen erg snel.  Veel soorten kunnen zelfs een stukje rennen.  De kaken zijn krachtig en hebben vele rijen tanden om vlees af te scheuren.  Ze hebben een vrij lange kop en de tanden steken vooraan buiten de onderkaak en passen zo in de bovenkaak.

Krokodillen kunnen lang op een prooi wachten en snel toeslaan als een prooidier in de buurt is.  Vaak wordt een prooi door meerdere krokodillen aan stukken gescheurd.  Ze kunnen zelfs grote herten, leeuwen en ook haaien verscheuren.  Een krokodil zal je alleen aanvallen als je te dicht bij hem komt of als hij honger heeft.  In sommige supermarkten is krokodillenvlees te krijgen.  De smaak doet nogal aan kip denken, maar ziet er wel anders uit. 

Mannetjes en vrouwtjes zijn moeilijk uit elkaar te houden. Volwassen mannetjes zijn groter en sneller volwassen dan de vrouwtjes.  Als ze gaan paren, raken ze elkaar veel aan rond het hoofd en de nek.  De mannetjes willen stoer doen door met hun neusgaten en bek water te laten borrelen.  Het vrouwtje kromt haar rug en tilt haar kop op met open bek.  Mannetjes vechten met elkaar om het vrouwtje te laten zien wie de knapste is.  Ze vechten met open kaken of laten hun lichaam vol met lucht lopen om groter te lijken.  Bij zeekrokodillen gaat het zelfs zo ver dat ze met hun koppen tegen elkaar slaan.

Krokodillen worden bedreigd omdat mensen ze vangen.  Om van hun huid tassen, schoenen en riemen te maken en van sommige andere delen van het lichaam worden medicijnen of parfum gemaakt.  De botten worden gemalen en aan dierenvoeder toegevoegd.  Hun vlees en eieren worden gekookt en opgegeten.

In de natuur zijn krokodillen wel heel belangrijk.  Ze graven waterpoelen waardoor andere dieren kunnen komen baden als het erg droog weer is.  Ze maken de omgeving proper doordat ze dode dieren opeten.

Krokodillen hebben koud bloed.  Ze hebben geen haren of veren die hen warm houden en ze kunnen ook niet rillen om warm te worden.  Om op te warmen of af te koelen zoeken de krokodillen warme en koude plaatsen op.   Ze gaan dan onder de modder liggen om koel te blijven tijdens de hete, warme zomer.   Hij zorgt er ook voor dat er geen kleine insecten in zijn huid kruipen die hem ziek kunnen maken of bijten.  Ook ligt hij vaak met zijn bek open om af te koelen.   De wind die waait in de bek zorgt ervoor dat alles vlug afkoelt. 

Ze maken ook een nest en zorgen voor hun jongen.  In hun nest leggen ze heel wat eieren.  Daaruit komen later dan de kleine krokodilletjes.  Om haar jongen te beschermen als ze uit het ei gekomen zijn, bewaart de moeder ze in haar bek.  Daar zijn ze veilig voor roofdieren.

foto’s : thomas castelazo, angmokio, wilfried berns, creative commons, ltshears, adrian pingstone

soorten