soort

De kuifeend

tufted duck - aythya fuligula

De kuifeend is een vogel uit het geslacht van de duikeenden. Een volwassen eend is ongeveer 45 centimeter groot en is daarmee ongeveer even groot als de topper.  De naam danken de dieren aan de kuif, die zowel het mannetje als vrouwtje heeft.  De kuif van het mannetje is veel groter en hangt af.  Die van het vrouwtje is duidelijk kleiner.

De donkerbruine kuikens hebben een gele buik en vallen op door de grote snavel en grote poten.  De poten staan ver naar achter zodat hun gang op die van een zwaan lijkt.  Het verenkleed van het vrouwtje is vrij licht op de flanken en bijna zwart op de rug.  De eenden hebben een chocoladebruine kop en een grijs-witte buik.  De kuifeend is een goede vlieger en laat een opvallende witte streep zien in de vleugels als ze vliegen.

Ze brengt het grootste gedeelte van de dag door op het water waarbij ze lang duikt op zoek naar voedsel.  Dat zijn slakken, algen, schelpdieren en waterplanten.  De sterke snavel is fijn gezaagd aan de randen zodat het gemakkelijker is om snel voedsel te kunnen oppikken of afbijten.  Ze komen vrij veel voor op sneller stromend water van rivieren.  Daarin kunnen ze makkelijk tegen de stroom inzwemmen om op dezelfde plek op het water te kunnen blijven.

Het nest wordt gebouwd nabij het water, verborgen in de oever.  Het bestaat uit zes tot twaalf lichtgele tot grijsgroene eieren, die 26 dagen worden bebroed.  Hun leefgebied strekt zich uit over het noorden van Europa en ook IJsland. 

In onze streek is de kuifeend een talrijke broedvogel en een wintergast.  Het aantal overwinteraars ligt meestal tussen 10000 en 15000.  Hun totale aantal wordt geschat op 2,6 tot 2,9 miljoen vogels. Hierdoor is de soort niet bedreigd. 

foto’s : talbot, hisgett,