soort

De langstaartgoral

long-tailed goral - amur goral - naemorhedus caudatus

De langstaartgoral is een geitachtige die behoort tot het geslacht van de gorals.   Vroeger werden ze met de Chinese goral tot 1 soort gerekend.  Het zijn gedrongen, geitachtige dieren met een grijze vacht, een lichtere keel en een donkere rugstreep langs hun rug.  Mannetjes en vrouwtjes hebben korte, naar achteren gebogen hoorns.  

Deze dieren leven in het zuidoosten van Rusland, in het noordoosten van China en in beide Korea’s.   Hun leefgebied is bergachtig bedekt met bomen.  Zoals alle gorals zijn langstaartgorals uitstekende klimmers.  Ze gaan vooral ’s ochtends en ’s avonds op zoek naar voedsel.  Ze eten gras, bladeren en andere planten.  Ze leven in kleine groepen, terwijl oudere mannetjes alleen leven.  De belangrijkste bedreiging voor de langstaartgoral is ontbossing en jacht.  Vooral in Zuid-Korea gaat het slecht, waar er nog 250 dieren in het wild overleven.  In sommige reservaten in Rusland worden de gorals gekweekt.