ondersoort

De Mexicaanse wolf

canis lupus baileyi - mexican wolf

De Mexicaanse wolf is een soort wolf die over de hele wereld het sterkst is bedreigd.  De dieren komen voor in de bergen in het zuidwesten van de Verenigde Staten en het midden van Mexico.  Heel lang hebben mensen de wolven uitgeroeid tot er geen enkel dier meer over was in Amerika.  Tot in de jaren 70 de dieren eindelijk op de rode lijst kwamen te staan.  Er werden meer en meer wolven gekweekt in gevangenschap zodat er nu zo’n 150 wolven gevangen leven.  Stap voor stap werden de wolven terug vrij gelaten en gekeken hoe ze hun prooien vingen.  Het gaat nu al iets beter met de dieren in het wild, maar er is nog een lange weg te gaan.  Het dier blijft erg zeldzaam.

De enige vijand van de Mexicaanse wolf is de mens.  We hebben er bijna voor gezorgd dat deze soort was uitgestorven, maar hebben gelukkig op tijd de soort kunnen redden.

Van de Amerikaanse wolven is deze wolf de kleinste en worden tot 150 centimeter lang.  Ze hebben lange poten en een slank lichaam.  Zo kunnen ze ook vrij snel lopen.  Hun manen zijn ook lang en hun vacht is bont gekleurd.  Er zit zwart, grijs, wit en bruin in de vacht, de poten en de staart.  De dieren worden 15 jaar in gevangenschap.  In het wild komen ze nu voor in allerlei natuurparken.  Daar houden ze van dennen- en eikenbossen, weilanden en bergachtige streken.  Hun terrein maken ze af door aan de rand te plassen. 

De wolven leven van herten, pekari’s, gaffelbokken en wapiti’s, maar ook kleinere zoogdieren zoals konijnen, muizen en eekhoorns.  Wolven vallen op als ze huilen en janken.  Dat is hun manier om met elkaar te praten binnen hun roedel.  Ofwel willen ze iets beschermen of ze willen tonen dat ze een prooi hebben gevangen.  De dieren leven graag samen in een groep.  Elk dier kent zijn plaats binnen de groep.  Ook heeft elk dier zijn volgorde wie eerst mag eten en wie laatst.  En wie mag paren en wie niet.  Dat paren gebeurt in maart, zodat de welpen in mei worden geboren.  Er worden 4 tot 6 welpen geboren.  En iedereen in de roedel helpt om de jongen groot te brengen.

foto’s : christopher bruno, justin johnson, john harrison