familie

Mierwespen

mutillidae - velvet ant

Mierwespen worden ook fluweelmieren genoemd en behoren tot de wespachtigen.   Ze hebben geen vleugels en lijken sterk op mieren.  Het zijn dus eigenlijk wespen zonder vleugels.  Ze zijn flink behaard en hebben een lijfje dat lijkt op fluweel, vandaar hun naam.  Mannetjes hebben wel vleugels, terwijl vrouwtjes die niet hebben. 

Vrouwtjes kunnen flink steken, mannetjes niet.  Ze worden 3 tot 25 millimeter groot.  Hun eitjes zetten ze af op larven in een cel van een bijen- of wespennest.  Dat wordt gebruikt als voedsel als ze uitkomen.  Eerst knagen de vrouwtjes een gat in de cel, leggen de eitjes en maken de cel weer dicht.  De larve verpopt zich in de cel.

Mierwespen komen voor in 5000 soorten overal ter wereld maar vooral in tropische woestijnen en zandgebieden.

foto’s : entomart.be, pemberton, tschuch, theresa thom

3 soorten

bruine mierwesp

grote mierwesp

gewone mierwesp