familie

Modderkruipers

cobitidae - true loaches

De modderkruipers zijn een familie vissen die behoren tot de karperachtigen.  Ze komen voor in delen van Europa, Azië en in Marokko waar ze in rivieren leven.  Hun lichaam is wormachtig, lang en dun en heeft niet echt schubben.  Aan hun bek zitten lange draden die ze gebruiken om voedsel te zoeken over en in de bodem.  Dat noemen we barbelen.  Het zijn aaseters maar ook alleseters.  Dat kan gaan van schaaldieren, insecten tot restjes afval.  Het water waarin ze leven is vaak troebel en vuil.  Veel zuurstof hebben de vissen niet nodig. 

Door het aanleggen van dammen is deze familie vissen bedreigd.  Ook wordt er veel op gejaagd door de mens.  In Japan kan je deze vissen wel eens op je bord krijgen.  Ze worden ook graag in een aquarium gehouden omdat ze felle kleuren hebben. 

foto’s : mu

3 soorten