orde

  Moddersnoeken

amiiformes - bowfins

De moddersnoeken zijn vissen die al lang in onze oceanen rond zwemmen.  Er bestaat maar één soort in deze familie : de moddersnoek.  Waarschijnlijk hebben er ooit zes families bestaan.  Dat hebben onderzoekers ontdekt in resten die we in de grond vonden.  Daaronder zat de grootste vis die ooit leefde en meer dan 10 meter lang kon worden. 

Deze vissen hebben 1 lange rugvin die wel 50 stralen telt vanaf het midden van de rug tot het begin van de staart.  Ze worden ongeveer 1 meter lang en worden soms door sportvissers opgevist.  Maar de vissen verzetten zich hevig en spartelen flink.  Je vindt ze in Noord-Amerika in traag stromend water.  De dieren kunnen lucht opnemen in hun zwemblaas en die gebruiken als een soort long.  Jagen doen ze in de nacht en ze eten dan insecten, kikkers en vele soorten vissen.  Na het paren zal het mannetje zijn nest goed bewaken tot de eitjes zijn uitgekomen. 

1 familie - 1 soort