onderfamilie

Muizen en ratten van de nieuwe wereld

new world rats and mice

Muizen en ratten van de Nieuwe Wereld zijn een groep knaagdieren uit Amerika.  Ze zijn nog niet zo lang als een familie van de woelmuisachtigen gekend. 

foto’s : james gathany, ken cole, national park service, usgs

39 soorten

Amerikaanse dwergmuis

Thomas’ reuzenhertmuis

Amerikaanse woestijnrat

pluimstaartrat

vulkaanmuis

goudmuis

sprinkhaanmuis

witvoetmuis

hertmuis

Midden-Amerikaanse vesperrat

pseudoborstelwitvoetmuis

slevins witvoetmuis

pinjonmuis

floridamuis

dwergmuis

Braziliaanse stekelrat

galapagosrijstrat

ecuadorvisrat

vespermuis

yucatanvesperrat

Braziliaanse vespermuis

chinchillamuis

Garlepps muis

Chileense rat

 reuzenwaterrat

andesmoerasrat

Gorgas’ rijstrat

chiapaklimrat

Zuid-Amerikaanse reuzenwaterrat

rijstrat

graafmuis

Rio de Janeiro-rijstrat

Braziliaanse boommuis

punamuis

katoenrat

Argentijnse waterrat

Harris’ katoenrat

Wieds roodsnuitrat

tumbalaklimrat