onderfamilie

Muizen en ratten van de oude wereld

murinae - old world rats and mice

De muizen en ratten van de oude wereld zijn een onderfamilie van de muisachtigen.  Er bestaan enorm veel soorten en vormen van muizen in deze groep.  Al deze muizen horen samen omdat ze drie knobbels aan de binnenkant van hun kiezen hebben.  Maar ook door de vorm van hun schedel horen ze samen.  Er bestaan meer dan 600 soorten waarmee ze de grootste onderfamilie bij de zoogdieren zijn.  Er worden nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt.  De dwergmuis is waarschijnlijk het kleinste diertje in deze groep met maar 5 tot 11 gram zwaar en ongeveer 5 tot 8 centimeter groot.  De bonte reuzenschorsrat is waarschijnlijk de zwaarste en weegt tot meer dan 2 kilogram.  Zij worden ongeveer 48 centimeter groot en hebben een staart die tot 35 centimeter lang wordt. 

De vacht kan zeer dun tot erg dicht zijn en ook stekelachtig.  Ook de kleuren zijn verschillen van geelbruin tot grijs en zwart.  Sommige soorten hebben strepen op de rug.  De staarten zijn meestal kaal of weinig behaard.  Er zijn er met een grijpstaart en boommuizen hebben een licht behaarde staart.  Bij sommige kan de staart weer aangroeien als hij door een ongelukje is afgeknapt.  De achterpoten zijn kort, soms breed en soms met zwemvliezen tussen de tenen.

De muizen kwamen eerst voor in Europa, Azië, Afrika en Australië maar hebben zich stilaan verspreid naar vele andere plaatsen. Er zijn wel nog eilanden waar de diertjes niet voorkomen. De meeste soorten leven op de grond, maar ook enkele soorten leven in de bomen of onder de grond. Het zijn meestal nachtdiertjes die bijna alles eten.

Ze paren erg snel en krijgen meerdere nestjes per jaar.  Dat kunnen soms nestjes zijn van 16 jongen.  Al na 20 tot 25 dagen worden de jongen geboren.  De ouders bouwen nestjes van twijgjes of van gras.  Oud worden de diertjes niet, amper 1 jaar.  Sommige soorten worden 4 jaar oud.

Er zijn soorten die graag bij de mensen leven, maar ook makkelijk ziektes verspreiden.  Daarom worden ze bejaagd om ervoor te zorgen dat er geen plaag komt.  De huismuis en de bruine rat worden ook gebruikt in een laboratorium als proefdier.  Maar er zijn er ook die als huisdier worden gehouden.

foto’s : hlasek,

63 soorten

alpenbosmuis-2
bruine rat (1)
huismuis (3)

Algerijnse muis

kleine bosmuis

Australische springmuis

pluimstaartbamboemuis

streepmuis

steppemuis

laaglandborstelmuis

harlekijnbosmuis

moerasrat

brants’ fluitrat

bergmozaïekstaartrat

Indische pestrat

noord-luzonneusrat

Carpentarische rotsrat

bergoorrat

Australische rotsrat

witvoetboomrat

nillubergrat

bosmuis-3
dwergmuis-4
oostelijke-rotsmuis-3

zebragrasmuis

aalstreepgrasmuis

veeltepelmuis

bramble cay-mozaïekstaartrat

Macedonische huismuis

Afrikaanse dwergmuis

Australische beverrat

alice springs-muis

ryukyustekelrat

blauwgrijze muis

hermannsburgdwergmuis

oostelijke neusmuis

monckton beverrat

koesoegrasrat

mozaïekstaartrat

onechte waterrat

bergbeverrat

langstaartige Indische boommuis

bandmuis-3
yellow necked mouse in natural habitat
zwarte rat (3)

kortstaartmolrat

beverrat van Nieuw-Brittannië

langoorhaasrat

grootpootwaterrat

flywaterrat

slanke kleintandrat

bergwolrat

Afrikaanse roodneusrat

gladstaartreuzenrat

bonte reuzenschorsrat

engganorat

Polynesische rat

Indische borstelrat

mount isarog-gestreepte rat

Aziatische zwarte rat

neusrat

bruine Australische springmuis

mullers rat