soort

De New Englandkatoenstaart

new england cottontail - sylvilagus transitionalis - gray rabbit, brush rabbit, wood hare, wood rabbit, cooney

Het New Englandkatoenstaartkonijn komt zoals de naam het zegt enkel voor in New England aan de oostkust van de Verenigde Staten.  De soort wordt als een bedreigde diersoort gezien omdat het leefgebied sterk is afgenomen.  Het is een middelgrote soort met een lengte van 38 tot 43 centimeter.  De vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes.  De rugkleur is geelbruin met zwart en ze hebben een opvallende bruine vlek op de nek.  De dieren lijken sterk op appalachenkatoenstaarten. 

Hij komt vooral voor in de buurt van water waarvan de oevers bedekt zijn met dicht struikgewas.  Het voedt zich vooral met kruidachtige planten, fruit en zaden.  In de winter eet hij ook houtachtige delen van planten.  De vrouwtjes krijgen gemiddeld 24 jonge dieren per jaar.   De soort staat op de rode lijst aangeduid als sterk bedreigd.