soort

De Nieuw-Zeelandfuut

poliocephalus rufopectus - new zealand grebe

De Nieuw-Zeelandse fuut is een vogelsoort uit de familie van de futen en komt enkel voor op Nieuw-Zeeland.  De fuut is gemiddeld 29 centimeter lang, iets groter als een dodaars en iets kleiner als een geoorde fuut.  De kop is donker, bijna zwart met zilverkleurige sierveertjes.  De nek is vooraan kastanjebruin net als de borst. 

De soort komt nu nog vooral voor op het Noordereiland.  Heel toevallig zijn er futen op het Zuidereiland.  De vogel broedt in zoetwaterplassen en kleine, ondiepe meertjes met oevers die beschutting bieden.  Omdat hij op verschillende kleine plaatsen voorkomt, is de soort bedreigd voor uitsterven.  Hun aantal werd in 2016 geschat op 1900 tot 2000 vogels.  Ze worden vooral bedreigd door het uitdrogen of dichtgroeien van meertjes en plassen.  Ook diersoorten die er niet thuis horen en ratten vormen een bedreiging. 

foto’s : d-rew, flickr.com