soort

De Nieuw-Zeelandse paling

anguilla dieffenbachii - new zealand longfin eel

De Nieuw-Zeelandse paling is een van de drie grote palingsoorten die in Nieuw-Zeeland leven.  Van alle palingen kunnen zij de hoogste leeftijd behalen, wel tot 100 jaar.   Ze houden van snelstromende heldere beekjes met een rotsbodem.  Ze komen enkel voor bij Nieuw-Zeeland en de Chatham-eilanden en leggen grote afstanden af ​​van het lage water naar meertjes in het binnenland.  

De paling kan tot 180 centimeter groot en meer dan 25 kilogram zwaar worden.  Ze hebben een donkergrijze tot zwarte lichaamskleur en verschillen van andere palingsoorten in hun lengte en rugvinnen.  De vissen leven in zoet water en trekken naar zee om te paaien.  De paling groeit erg langzaam.   Mannetjes en vrouwtjes verschillen in lengte en leeftijd als ze naar de zee trekken.  Mannetjes beginnen op een leeftijd van 23 jaar en vrouwtjes van 20 tot 60 jaar.  Alles wordt beïnvloed door de temperatuur, de waterstroom en het licht.  Volwassen vissen verstoppen zich vaak onder uitgravingen van oevers, rotsspleten of rotte planten. 

Ze eten insectenlarven en kleine palingen.  Naarmate ze groter worden, voeden ze zich ook met grotere vissen, kleine watervogels en dode dieren.  Ze kunnen hun prooi ruiken vanop een afstand.  

foto’s : DCNature, uwe kils, college of new jersey