orde

Palingachtigen

anguilliformes - eels

De palingachtigen zijn een groep vissen die zeer lang en dun zijn.  Hiertoe behoren de palingen, de alen en de murenen.  Het zijn allemaal vleeseters.  ze lijken allemaal een beetje op slangen door hun ronde en lange lijf.  Toch merk je op de rug een lange rugvin.  Slangen hebben dat natuurlijk niet.  Ze hebben ook geen schubben, maar wel 2 duidelijke borstvinnen.  Er zijn soorten die lange tijd op het land kunnen overleven als plassen stilaan opdrogen.  Paren en eitjes leggen gebeurt wel steeds in het water.

foto’s : unknown

families

echte palingen

slangalen

toveralen

zeepalingen

spaghettialen

murenen

kuilalen

langnekalen

langbekalen

valse murenen

modderalen

grotpalingen

zaagtandalen

snoekalen

witte zeealen