geslacht

Patrijzen

partridges

De patrijzen vormen verschillende geslachten binnen de familie van de fazantachtigen.  Ze zijn wijd verspreid over Europa, Afrika en Azië.  De mannelijke patrijzen stonden vroeger symbool als teken van mannelijkheid.  Nu nog vind je de patrijs op het Koerdische wapenschild als teken van nationalisme.  Het zijn middelgrote vogels, kleiner dan fazant, maar groter dan de kwartels.  Ze leven op met gras begroeide steppen en landbouwgronden.  Broeden gebeurt gewoon op de grond in een kuil.  Ze voeden zich met zaden en insecten.

Patrijzen zijn erg populair in de jacht.  Ze worden vaak uitgezet om op te kunnen jagen.  Daarom zijn ze ook in grote delen van Noord-Amerika uitgezet. 

foto’s : marek szczpanek, klaus reinke, huhu uet, srimesh

soorten

Aziatische-steenpatrijs-2
Barbarijse-patrijs-1

Europese steenpatrijs

rode patrijs

philby’s steenpatrijs

Chinese steenpatrijs

rickets bospatrijs

hainanbospatrijs

roodkopbospatrijs

madagaskarpatrijs

Davids bospatrijs

Arabische-woestijnpatrijs-1
baardpatrijs-2

Perzische woestijnpatrijs

sneeuwpatrijs

gewone patrijs

Tibetaanse patrijs

charltons bospatrijs

roodsnavelbospatrijs

zwarte bospatrijs

groenpootbospatrijs

Nieuw-Guinese bergpatrijs

Chinese bamboepatrijs

Arabische-steenpatrijs-2
bamboepatrijs-1

bruinborstbospatrijs

borneobospatrijs

taiwanbospatrijs

Indische bospatrijs

gevlekte bospatrijs

witwangbospatrijs

Cambodjaanse bospatrijs

Javaanse bospatrijs

Sumatraanse bospatrijs