familie

Peerkopwespen

embolemidae

De peerkopwespen vormen een familie binnen de goudwespachtigen.  Ze tellen amper 20 soorten die over de hele wereld voorkomen.  Het zijn kleine wespen die alleen leven.  Ze kiezen vooral gastheren die zich voeden met schimmels onder de schors van rottende boomstammen.  De larven hangen in een uitpuilend zakje dat zich aan de gastheer bevindt. 
Mannetjes hebben vleugels terwijl vrouwtjes die niet hebben.  Vrouwtjes zoeken graag nesten op van mieren of verblijven in holen van kleine zoogdieren. 

foto’s : beecool,martin zahnd, pudding4brains