soort

De Pelzelns dodaars

tachybaptus pelzelnii - madagascan grebe

De pelzelns dodaars is een vogelsoort uit de familie van de futen.  De soort is vernoemd naar de Oostenrijkse onderzoeker August von Pelzeln.  De soort wordt gemiddeld 25 centimeter lang.  Hij lijkt sterk op de gewone dodaars.  Een belangrijk verschil is de lichte snavel, zonder lichte vlek aan het begin. 

Pelzelns dodaars is een vogelsoort uit Madagaskar.  Het leefgebied bestaat uit meestal zoet water in plassen, ondiepe meren, langzaam stromende rivieren, soms in brakwater en diepe meren.  Deze dodaars heeft de voorkeur voor wateren met waterlelies. 

Hun aantal werd in 2007 geschat op 3300 volwassen vogels en dit aantal gaat verder achteruit.  In het leefgebied zijn er bedreigingen zoals roofvissen, visserij met netten waarin de vogels verdrinken en uitbreiding van de rijstteelt.  Om deze redenen staat de soort als kwetsbaar op de rode lijst. 

foto’s : alextelford, dubi shapiro, jon gallagher