familie

Pluimmuggen

chaoboridae

De pluimmuggen zijn een familie muggen die veel voorkomen op onze wereld.  Ze voeden zich met nectar en hebben larven die opgroeien in het water.  De antennes van de larven hebben grijparmen zoals die van de bidsprinkhanen.  Het zijn roofwapens waarmee ze hun prooien pakken.  Ze voeden zich met kleine insecten zoals muggenlarven en kreeftachtigen.  De antennes pletten de prooi en brengen die naar de mond van de larve.

De larven zwemmen en vormen soms grote zwermen.  Ze zijn doorzichtig en tonen een gelige kleur.  De volwassen diertjes zijn 2 tot 10 millimeter lang. 

foto’s : richard bartz,silvia waajen