soort

De puna-fuut

podiceps taczanowskii - junin grebe - puna grebe

De puna-fuut is een vogelsoort uit de familie van de futen en is vernoemd naar een Poolse onderzoeker.   Het is een ernstig bedreigde vogelsoort die voorkomt in het westen van Peru in het Junínmeer. 

Deze fuut is 35 centimeter lang met een vrij lange nek en een lange puntige snavel.  De achterkant van de nek en de hele bovenzijde is zwart.  De keel en de nek zijn wit.  De snavel is meestal grijs.  De zilverfuut die ook in het gebied voorkomt is kleiner en heeft een kortere nek met een zwarte snavel. 

Het meer ligt in de Andes op 4000 meter hoogte.  Het is een ondiep meer met met veel riet omgeven.  De futen jagen op kleine vis in open water in de buurt van de oevers.  De soort heeft een zeer klein leefgebied en daardoor is er een kans op uitsterven.  Hun aantal werd in 2019 geschat op 140 tot 320 volwassen vogels en hun aantallen nemen verder af.  Het water in het meer wordt vervuild door mijnbouw en het waterpeil zakt door de aanleg van een stuwdam en een waterkrachtcentrale.  Om deze redenen staat deze soort als ernstig bedreigd op de rode lijst. 

foto’s : cock reijnders