ondersoort

De quagga

equus quagga quagga

De quagga is een soort zebra die al meer dan 100 jaar is uitgestorven.  Ze behoorden tot de steppezebra’s en kregen deze naam omdat ze een blaffend geluid maakten.  In het Afrikaans bestaat een woord dat noemt ‘kwagga’ en verwijst naar dat geblaf.  Deze dieren hadden opvallende strepen die niet over het ganse lijf zaten.  De kop was zwart-wit gestreept, maar de poten waren wit tot gelig van kleur zonder strepen.  Het achterlijf was bruin en de strepen verdwenen op de rug van het dier.  We weten niet precies waar de quagga leefde.  Waarschijnlijk leefden ze op de open vlakten in Zuid-Afrika.

Sommige steppezebra’s lijken een klein beetje op de quagga.  Misschien hebben ze ooit samen gepaard.  Onderzoekers proberen nu de echte quagga terug te kweken met deze zebra’s.  Maar het zal echt moeilijk worden om deze dieren volledig terug te krijgen. 

De mensen hebben veel op deze zebra’s gejaagd om hun vlees en hun mooie huiden.  Door het vele vee van de mensen hadden de zebra’s nog weinig plaats om te grazen.  In het jaar 1883 stierf de laatste quagga in de dierentuin van Nederland.  De dieren waren nochtans makkelijk te houden in dierentuinen, maar er was niemand die er toen aan dacht om met deze dieren te kweken.  Dan had de quagga nu zeker nog in leven geweest. 

foto’s : freddy weber, gordon robertson, hans hillewaert