groep van families

Rivierkreeften

crayfish - crawfish, craydids, crawdaddies, crawdads, freshwater lobsters, mountain lobsters, mudbugs, or yabbies

De rivierkreeften vormen een groep van kreeftachtigen, bestaande uit twee superfamilies en drie families.  Er zijn verschillende soorten rivierkreeften, die allemaal in zoet water leven.  De meeste soorten zijn zeer gevoelig voor vervuiling.  Kleinere rivierkreeftjes kunnen makkelijk in een aquarium worden gehouden.  Ze houden sterk van hun eigen plekje en worden dus best alleen gehouden.  Ze vervellen geregeld, dus enkele schuilplekjes zijn belangrijk in het aquarium.  Daar kunnen ze rustig uitharden en hun oude velletje uittrekken.  Het zijn jagers, dus andere vissen bijplaatsen is niet echt een goed idee.  Maar cycliden eten dan weer zelf kleine rivierkreeftjes.  dus belangrijk is om vooraf alle diertjes eens goed te bestuderen. 

In onze streken komt de Europese rivierkreeft voor, maar deze is beschermd en wordt zeldzamer.   De soort is zwak aan schimmels waardoor het met de soort niet zo goed gaat.  Bovendien verdringt de rode rivierkreeft uit Amerika onze soorten.   Het is dan ook verboden om die soort hier nog te verkopen in de winkel. 

Verschillende soorten rivierkreeften worden ook gebruikt als voedsel.  Omdat een aantal soorten vrij klein blijft, worden ze ook als aas gebruikt om grotere soorten te vangen.

foto’s : john melis,

soorten

Europese rivierkreeft

signaalkreeft

gevlekte rivierkreeft

rode rivierkreeft

geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Mexicaanse dwergkreeft

marmerkreeft