soort

De roodhalsfuut

podiceps grisegena - red-necked grebe

De roodhalsfuut is een watervogel die behoort tot de orde van de futen.  De soort is iets kleiner dan de gewone fuut en komt voor in Oost-Europa tot in Denemarken, maar ook in het westen van Canada en Alaska.

Zijn roodbruine hals en zijn witte wangen vallen op.  ’s Winters is het verschil minder groot, maar hij heeft geen witte wenkbrauwstreep en een gele snavel.  Het zomerkleed is bovenaan bruin en onderaan wit.  De kop is zwart met oorpluimpjes.  De poten zijn zwart.

Het voedsel bestaat uit vis, insecten, schaaldieren, weekdieren, kikkers, wormen en planten.  Het legsel bestaat meestal uit drie tot vijf eieren die in ongeveer 23 dagen worden uitgebroed.  De soort telt 2 ondersoorten.  Zijn voorkeur gaat uit naar kleine, ondiepe wateren waar hij nestelt in het riet of in begroeide plassen. 

In onze streken komt hij maar zelden voor.  Als wintergast en doortrekker komt de roodhalsfuut in zeer klein aantal voor in Nederland en Vlaanderen. 

foto’s : marek szczepanek, mdf