soort

De roodkopeend

redhead - aythya americana

De roodkopeend wordt ook wel de Amerikaanse tafeleend genoemd.  Het is een duikeend die voorkomt in Noord-Amerika en lijkt op de tafeleend uit Europa.  Een belangrijk verschil is de snavel.  Bij de Amerikaanse tafeleend is deze bijna volledig blauw van kleur.  De gewone tafeleend heeft veel meer zwart op de snavel.  De vrouwtjes van beide soorten zijn vrij onopvallend bruin van kleur en zijn nog moeilijker te onderscheiden.  Het is weliswaar een duikeend, maar hij grondelt vaker dan andere duikeenden.  Hij eet vooral waterplanten.

De soort komt voor in Noord-Amerika en broedt aan plassen en meertjes op de prairie in het noordwesten.  Een enkele keer dwaalt de roodkopeend ook weleens af naar Europa, waar hij echter niet altijd als een vreemde eend wordt herkend.  Hun aantal wereldwijd wordt geschat op ruim 1 miljoen volwassen vogels.  De soort is dan ook niet bedreigd.

foto’s : gnu free, big iron, naturepicsonline