orde

Roofvogels en gieren

birds of prey - accipitriformes

Roofvogels zijn een orde vogels die op hun prooi jagen en vlees eten.  Ze vangen hun prooi op de grond, in de lucht of in het water.  Sommige roofvogels eten aas.  Met hun klauwen en hun grote kromme snavel kunnen ze makkelijk hun prooi vangen.  Jagen doen ze in de dag.  Uilen horen ook een beetje tot deze groep, maar zijn eigenlijk nachtroofvogels. 

Er zijn vele roofvogels die bijna uitgestorven zijn.  Dat komt vooral door de mensen.  Zij denken dat de vogels hun vee aanvallen.  Maar ook als er prooidieren zijn die verdwijnen, dan heeft de roofvogel minder te eten. 

De snavel van de vogels kan sterk verschillen.  Maar ze hebben allemaal wel een haak met scherpe randen.  Ook hun prooien verschillen.  De gier eet aas, de buizerd eet kleine zoogdieren, de wespendief eet insecten en de visarend eet vis.  Vele vogels kunnen ook uren in de lucht hangen te zweven.  Dat noemen we bidden.  Vanuit de lucht speuren ze naar hun prooi. 

foto’s : public, thomas kraft, jambalaya, gnu free, angie garrett, yojy, kositoes, thermos, dori

4 families