soort

De rozekopeend

pink-headed duck - rhodonessa caryophyllacea

De rozekopeend was een grote duikeend die hoogst waarschijnlijk is uitgestorven.  De soort is dichte familie van de krooneend.  De eend werd tot 60 centimeter groot, had een lang lichaam en een lange nek met een kuifje op zijn kop.  De volwassen mannetjes waren chocoladebruin gekleurd met een diep roze kop.  Het vrouwtje en de jongen zijn doffer en lijken veel op een donker vrouwtje van de krooneend.  De krooneend heeft ook een opvallend rode kop.  Deze eend kwam voor in het noordoosten van India en in Myanmar.

Het leefgebied bestond uit moerassen in het laagland en plassen met hoog riet of gras.  Het nest werd tussen het gras gebouwd.  Buiten de broedtijd vormden ze zwermen van 30 tot 40 vogels.

Rozekopeenden aten waterplanten.  Mogelijk leefde de vogel vooral ’s nachts.  Hoewel ze bij de duikeenden horen, hebben deze vogels bij het eten eerder de neiging om te grondelen dan duikend voedsel te zoeken.  Van de rozekopeend bestaan sinds 1949 geen waarnemingen meer.  Daarvoor was de vogel ook al zeldzaam.  De vogel is verdwenen door aantasting van het leefgebied en door de jacht. 

Mogelijk is er nog een populatie aanwezig in een weinig onderzocht gebied van draslanden in het noorden van Myanmar.  Hoe dan ook, als de eend niet is uitgestorven, dan zal hun aantal zeer klein en ernstig bedreigd zijn. 

foto’s : salim ali