onderstam

Schedellozen

cephalochordata

De schedellozen worden ook wel de koplozen genoemd.  Omdat ze zo gek gebouwd zijn, hebben ze een aparte plaats binnen het dierenrijk gekregen.  Ze hebben geen ruggengraat, maar wel een zenuw die door de rug loopt.  Het zijn dus geen vissen en ook geen gewervelde dieren. 

Er is één klasse gekend in deze groep dieren : de lancetvisjes.  Zij leven ingegraven in het zand van de ondiepe zee.  Ze lijken wel op vissen en worden ten hoogste 5 centimeter lang.  Ze hebben een soort oogjes aan de zijkant van hun kop zitten.  Er zitten wel spieren aan de zijkant van hun lichaam.  Zo wordt hun lichaam ondersteund.  Vinnen hebben ze niet en ook geen duidelijke kop.  Echt harde delen hebben ze ook niet.  Waarschijnlijk leven ze al 500 miljoen jaar in onze zeeën.