familie

Schollen of pladijzen

righteye founders - pleuronectidae

De schollen vormen een familie vissen die behoren tot de platvissen.  Soms worden ze wel eens steenvissen genoemd omdat ze stil op de bodem liggen.  De beide ogen zitten aan de rechterkant van hun lichaam.  Bij de schijnbotten zitten de ogen aan de linkerkant.  Als de vrouwtjes eieren leggen, dan drijven die als oliedruppeltjes in het water rond.  Als de larven uitkomen, groeien die verder uit tot volwassen vissen.  Maar dan zijn ze al naar de bodem van de zee gezakt.  Je vindt de schollen over de ganse wereld soms tot 2000 meter diep. 

De schollen leven van borstelwormen en schaaldieren.  Er zijn er die zelfs 5 meter lang kunnen worden en zich voeden met vissen en inktvissen.  Vele schollen zijn belangrijk voor de vissers en worden veel door mensen gegeten. 

foto’s : mothyca, herder

16 soorten

pijltandheilbot

Japanse lange schar

hondstong

zandschar

Amerikaanse winterschol

Japanse schar

Amerikaanse schol

lange schar

schar

tongschar

Nieuw-Zeelandse tarbot

schol of pladijs

Pacifische schol

Groenlandse heilbot

Pacifische pijltandheilbot

heilbot