soort

Het schomburgk-hert

schomburgk's deer - rucervus schomburgki

Het schomburgk-hert is een soort hert dat zijn naam kreeg door zijn ontdekker Sir Robert Schomburgk, een Britse consul uit Bangkok.  Het hert is afkomstig uit Siam, het huidige Thailand, en is door niemand ooit in het wild gezien.  Er bestaan enkel nog foto’s van 100 jaar geleden en geweien die overgebleven zijn. 

Het laatste hert is waarschijnlijk door een officier van de Siamese politie doodgeschoten.  Het werd bejaagd voor zijn gewei dat voor de bereiding van Chinese geneesmiddelen diende.  Daarnaast werd zijn leefgebied droog gelegd om rijst te telen. 

Ondertussen is er in landen als India, Myanmar en Indonesië maatregelen getroffen om de wilde fauna beter te gaan beschermen. Er zijn al vele diersoorten uitgestorven in deze regio zoals herten, neushoorns en tijgers die allemaal gedood worden om medicatie van te maken.  Pogingen vanuit Europa het schomburgk-hert te redden, zijn niet gelukt omdat de Thai er het nut niet van inzagen.  In Parijs bevindt zich nog een opgezet dier in het museum “Jardin des Plantes”.  

Het gewei van het mannetje was eigenlijk wel spectaculair en  had aan elke tak een groot aantal punten, soms tot 33 toe.  Zo leek het gewei meer op een heel grote kroon.

Het schomburgk’s hert lag het grootste deel van de dag te rusten in de schaduw.  Dichtbegroeide plaatsen werden vermeden.  Als in het regenseizoen het landschap overstroomde, vluchtte het hert naar hoger gelegen droge plaatsen waar het een gemakkelijk prooi was voor jagers.  Het hert leefde in de moerassige vlakten in het centrum van Thailand.