onderorde

Schreeuwvogels

suboscines - tyranni

De schreeuwvogels zijn een groep vogels die horen bij de zangvogels.  Er bestaan ongeveer 1000 soorten van.  Het grootste deel is terug te vinden in Zuid-Amerika.  Maar ook rond de Indische Oceaan vind je deze schreeuwvogels.  Echt mooi zingen doen ze niet.  Zoals hun naam het al zegt, schreeuwen ze vaak. Ze zijn ook anders gebouwd dan de echte zangvogels. 

In de andere ordes maken de vogels ook geluiden, maar daar zit weinig melodie in.  Denk aan de koekoeksvogels waar het blijft bij ‘koe-koek’.  Daar tegenover heeft de nachtegaal een veel mooier lied.  De meeste zangvogels hebben liedjes die leuk zijn om te horen.  Toch is dat niet voor alle zangvogels het geval.  Kraaien kunnen flink krijsen tot het pijn aan je oren doet. 

foto’s : joel rosenthal, mdf, doug jensen, josé loiza, wagner machado, oldenettel

families